Koronavírus információk

Az Eötvös Cirkusz területén és a Cirkuszi sátorban a 6 éves kor alattiak kivételével, a Maszk használata kötelező!

 

Kérjük önöket az Önkéntes jogkövetés érdekében a  Jogszabályokat tartsák be!

2020. szeptember 21-től, a hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje, többek között: Felhívjuk figyelmét, hogy az üzlet üzemeltetője köteles gondoskodni arról, hogy a helyiségben tartózkodók a maszkot a fentiekben meghatározott módon viseljék. Azt a személyt, aki a maszkot az üzemeltető felszólítására sem viseli, az üzemeltető köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a helyiséget, illetve a területet elhagyja.
 
• a kötelezettség első alkalommal történő megszegése esetén figyelmeztetést alkalmaz, 
• a kötelezettség második alkalommal történő megszegése esetén 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szab ki, 
• a kötelezettség harmadik alkalommal történő megszegése esetén az üzletet, illetve a helyiséget legalább 3 napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja,
• a kötelezettség negyedik alkalommal történő megszegésétől kezdve az üzletet, illetve a helyiséget legalább a kötelezettségszegések alkalmainak számával megegyező számú napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.
• A fenti a)-d) pontok szerint szankció alkalmazási lehetőség 2020. október 3. napján lép hatályba. A szankció azonos napon több egymást követő ellenőrzés alkalmával is kiszabható.
 

A szankció ugyanakkor nem alkalmazható, ha az üzemeltető a szükséges intézkedéseket megtette a jogellenes helyzet felszámolása érdekében, így különösen ha:

a) a jogsértő személyt felszólította távozásra,
b) a jogsértő személy kiszolgálását megtagadta, és
c) azt követően, hogy a jogsértő személy a távozásra történő felszólításnak nem tett eleget, a rendőrséget értesítette.